Форум громады г.Рубежное -"ГРААЛЬ"- ГРАжданская АЛЬтернатива

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум громады г.Рубежное -"ГРААЛЬ"- ГРАжданская АЛЬтернатива » Проверки и как с ними бороться » Что необходимо знать предпринимателям про проверки


Что необходимо знать предпринимателям про проверки

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

Предлагаем вашему вниманию брошуру с детальной информацией о проверках
Файл для скачивания...Перевірки.pdf

0

2

Интересный метод проверок у гл.инспекторов праци Луганской инспекции: нагло,цинично, побольше написать нарушений (которых даже нет), при этом ссылаются на статьи законов ,пост.КМУ и т.д. При том сразу дают Акт, Припис, Протокол об админнарушении. А права у них на штрафы до 1360грн.(за противодействие проверки и не выполнения Приписа). Это для всех и юр. и физ. лиц СПД. То есть это может быть когда угодно и у кого угодно. Если кому интересно можете читать далее, кому нет, то это скучно читать до конца,тем более читать внимательно. (Черт прячется в мелочах). Могу представить натуру Акта проверки(свежий), реакции на него(правильной). Поскольку не знаю как прикрепляются файлы на этом форуме, то выложу все подряд копированием.
і
МІНІСТЕРСТВО ПРАЩ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ
ТЕРИТОРІАЛЬНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ПРАЦІ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
91055, м. Луганськ, вул. Лєрмонтова, 1-г тел/факс: (0642) 58-01-30, 58-02-32
АКТ ПЕРЕВІРКИ №12-12-……….
м. Рубіжне «15» 02 2012 р.
(місце складання акту) (дата)
Мною, головним державним інспектором праці відділу контролю за додержанням законодавства № 1 Наг…(лою) ,
з відома фізичної особи-підприємця К.
на підставі виконання службових обов'язків згідно з Положенням про Держнаглядпраці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 50, проведена вибіркова первинна перевірка додержання законодавства про працю у:
НАЗВА ОБ'ЄКТА ПЕРЕВІРКИ: фізична особа-підприємець К.
ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, КОД: приватна, 10
ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, КОД: роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, 52.48.9 ВИД ПІДПРИЄМСТВА: приватне, ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ: самостійне,
АДРЕСА ПІДПРИЄМЦЯ: 93000, Луганська область, м. Рубіжне, вул. ….., буд. .. кв. ..;
ФАКТИЧНА АДРЕСА ДІЯЛЬНОСТІ: 93000, Луганська область, м. Рубіжне, …..ПОСАДОВА ОСОБА ОБ'ЄКТА ПЕРЕВІРКИ: фізична особа-підприємець П І Б, ……. р.н., місце народження м. ……. Луганська обл., місце проживання м. Р, вул…… буд. .. кв…, освіта - вища, громадянка України, паспорт серія .. № …. виданий Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області 02….19..р., ідентифікаційний код ………, працює підприємцем з ......1…. року.
СПИСКОВА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА: 4 особи.
ТЕМАТИКА ПЕРЕВІРКИ: додержання законодавства про працю.
Термін перевірки: з 01.01.2011 р. по 01.01.2012 р.
1

ПЕРЕВІРКОЮ ВСТАНОВЛЕНО:
Фізична особа-підприємець К…., здійснює свою діяльність без створення юридичної особи з правом найму працівників на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи від ……. року, виданого виконавчим комітетом Рубіжанської міської Ради Луганської області.
Підприємець здійснює свою діяльність на базі, яка розташована за адресою Луганська область м. Рубіжне, вул……..б… За поясненнями підприємця, вона займається роздрібною торгівлею іншими непродовольчими товарами.
Станом на момент перевірки, діяльність підприємця є активною.
Статтею 3 КЗпП України передбачено, що «Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами». Стаття 4 КЗпП України: «Законодавство про працю складається з Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього».
Таким чином, приватні підприємці - роботодавці повинні дотримуватись вимог трудового законодавства України.
Вибірковою перевіркою законодавства про працю виявлено:
1. Фізична особа-підприємець К….. на момент перевірки використовує найману працю 4 працівників, здійснює прийом та звільняє працівників, відповідно до ст. 21 КЗпП України, виступає однією із сторін трудового договору і як роботодавець повинен забезпечити реалізацію трудових прав громадян. При укладанні з громадянином трудового договору на використання його праці підприємець зобов'язаний забезпечити умови праці та її оплату, а також інші соціальні гарантії відповідно до чинного законодавства.
2. Відповідно до ч. 1 ст. З КЗпП України законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх установ,підприємств, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовими договорами з фізичними особами. Ст. 7 КЗпП України встановлено, що особливості регулювання праці працівників, які працюють у фізичних осіб - роботодавців за трудовими договорами, встановлюються законодавством.
В процесі перевірки була отримана інформація Рубіжанського центру зайнятості про укладення, реєстрацію та припинення трудових договорів фізичною особою - підприємцем К…… Проведено контроль на предмет фактичної наявності трудових відносин з працівниками, з якими не укладені та не зареєстровані службою зайнятості трудові договори відповідно до встановлених вимог, а також щодо утримання підприємцем у себе трудових книжок працівників.
За підсумками встановлено, що трудові договори з усіма працівниками укладені та зареєстровані у тижневий термін, в п. 2 договору зазначена докладна характеристика роботи продавця, вимоги до рівня її виконання, якістю виконання робіт, що відповідає вимогам Наказу Мінпраці України від 08.06.2001 р. № 260.
3. У пункті 3 трудового договору від 01.03.2004р. (укладений між приватним підприємцем та П…. І.І.) визначена оплата праці у розмірі 205,00 грн. на місяць (мінімальна заробітна плата станом на березень 2004р.). У період з 2004 р. по 01.01.2012р. відбувалося підвищення рівня мінімальної заробітної плати, але зміни до трудового договору не вносились, оплата праці відбувалася у розмірі мінімальної заробітної плати. Фактично заробітна плата виплачувалася з дотриманням мінімальних гарантій, про що свідчать розрахунково-платіжні

відомості, що не погіршує права найманих працівників, та не суперечить вимогам діючого законодавства.
У трудових договорах зазначено заробітну плату: А… О.Д. - у розмірі 375,00 грн., П … І.І - у розмірі 205,00 грн.,  Р….Н.Г.…та   Е….В. О…- у розмірі - 205,00 грн.,що не відповідає вимогам ч. 1 ст. 95 КЗпП України, ст. З ЗУ «Про оплату праці («Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці»). Таким чином, умови праці працівників, вказані в трудових договорах: заробітна плата у розмірі, меншому за мінімальну, погіршують стан працівників порівняно з чинним законодавством, тому, відповідно до ст. 9 КЗпП України, вони є недійсними.
4. Заборгованість із виплати заробітної плати станом на момент проведення перевірки у приватного підприємця відсутня. Наказ про строки виплат заробітної плати відсутній, заробітна плата виплачується два рази на місяць, але через проміжок часу, що перевищує 16 календарних днів, про що свідчать розрахункові відомості на виплату заробітної плати за відповідний період, що є порушенням вимог ст. 115 КЗпП України, ст. 24 ЗУ «Про оплату праці» («заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата»).
Так, заробітна плата виплачувалась:
-за січень 2011 р. - 17.01.11р. (аванс), 04.02.11р (заробітна плата) - через проміжок часу 17 календарних днів;
- за лютий 2011 р. - 18.02.11р. (аванс), 04.03.11р (заробітна плата);
-за березень 2011 р. - 17.03.11р. (аванс), 04.04.11р (заробітна плата) - через проміжок часу 17 календарних днів,
-за квітень 2011 р. - 15.04.11р. (аванс), 05.05.11р (заробітна плата) - через проміжок часу 19 календарних днів,
-за травень 2011 р. - 16.05.11р. (аванс), 06.06.11р (заробітна плата) - через проміжок часу 20 календарних днів,
-за червень 2011 р. - 16.06.11р. (аванс), 06.07.11р (заробітна плата) - через проміжок часу 19 календарних днів,
-за липень 2011 р. - 16.07.11р. (аванс), 05.08.11р (заробітна плата) - через проміжок часу 19 календарних днів;
-за серпень 2011 р. - 15.08.11р. (аванс), 05.09.11р (заробітна плата) - через проміжок часу 20 календарних днів;
-за вересень 2011 р. - 19.09.11р. (аванс), 07.10.11р (заробітна плата) - через проміжок часу 17 календарних днів;
- за жовтень 201 і р. - 20.10.11р. (аванс), 07.11.11р (заробітна плата),
-за листопад 2011 р. - 18.11.11р. (аванс), 07.12.11р (заробітна плата) - через проміжок часу 19 календарних днів;
-за і рудень 20Ї1 р. - 19.12.11р. (аванс), 06.01.12р (заробітна плата) - через проміжок часу 17 календарних днів.
Таким чином, порушення носить систематичний характер.
5. Заробітна плата підвищувалась на протязі 2011 р., згідно вимог законодавства, а саме: у січні 2011 р., у квітні 2011 р., у жовтні 2011 р., грудні 2011 р.
З

Підстави для нарахування індексації були з липня по жовтень 2011 р.5 але індексація у
ці місяці не нараховувалась, що є порушенням вимог ч. 5 ст. 95 КЗпП України, ст.
33 Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» № 491-ІУ від
06.02.2003р,< Постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003р. №1078 «Про
затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення».
6. Протягом перевіряємого періоду заробітна плата працівникам
виплачувалась без порушень термінів виплати, тому підстави для нарахування
компенсації у зв'язку із затримкою виплати заробітної плати відсутні, що відповідає
вимогам ст. 34 Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про
компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх
виплати» від 19.10.2000р. №2050-111.
7. Графік надання відпусток на 2011 рік наявний, затверджений
роботодавцем, але не доведений до відома найманих працівників, що є порушенням
вимог ч10 ст. 10 Закону України «Про відпустки», ч.4 ст. 79 КЗпП України, отже:
«Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються
власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом
первинної профспілкової організації (профспілковим представником), і доводиться до
відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва,
особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку».
8. Протягом перевіряємого періоду працівнику надавались щорічні
відпустки згідно графіку відпусток. Виплата заробітної плати за час щорічної
відпустки здійснюється частинами, що є порушенням ст. 21 ЗУ «Про відпустки».
Так, А.. було надано щорічну відпустку на 24 календарних дні з
24.11.2011 р. Виплата заробітної плата за час щорічної відпустки здійснювалась
частинами: 18.11.2011 р. -….,00 грн., 07.12.2011 р. -… грн.
Р… .І. було надано щорічну відпустку на 24 календарних дні з
24.10.2011 р. Виплата заробітної плата за час щорічної відпустки здійснювалась
частинами: 20.10.2011 р. -….,00 грн., 07.11.2011 р. -…., грн.
8.1. При розрахунку заробітної плати за час щорічної відпустки не
застосовується коефіцієнт підвищення заробітної плати, що є порушенням вимог
Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100 («У випадках підвищення тарифних ставок і посадових
окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а
також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у
розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається
середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що
враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до
підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення. На госпрозрахункових
підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати та інших виплат
провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей»).
9. За перевіряємий період роботодавцем розірвання трудових договорів з
найманими працівниками не відбувалось.
10. Правила внутрішнього трудового розпорядку у приватного підприємця
наявні, що відповідає вимогам ст. 142 КЗпП України. Отже, згідно зі ст. 21 КЗпП
України найманий працівник зобов 'язується виконувати роботу з підпорядкуванням
внутрішньому трудовому розпорядку. Тому роботодавець - підприємець повинен
попередньо розробити правила внутрішнього трудового розпорядку.
11. Табеля обліку використання робочого часу наявні.

12, Приватний підприємець К…... не веде на своїх найманих працівників книгу обліку руху трудових книжок, особову картку за типовою формою № П-2, особові листки з обліку кадрів, як того передбачають вимоги Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці України, Мінюсту України, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993р. № 58 (із змінами, внесеними наказами від 26.03.1996р. №29, від 08.06.2001р. №259/34/5, від 24.09.03р. №266/118/5).
13. Трудові книжки найманих працівників, які працюють на умовах трудових договорів, зареєстрованих у Рубіжанському міському центрі зайнятості, не зберігаються у приватного підприємця, що відповідає вимогам п.2.20-1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказами Мінпраці України, Мінюсту України, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993р. за №58 (зі змінами, внесеними наказами від 26.03.1996р. №29, від 08.06.01р. №259/34/5 від 24.09.03р., №266/118/5).
У ході проведення перевірки з приватним підприємцем проведена бесіда по практичному вживанню законодавства про працю.
Вищезазначені гюрушення, виявлені та відбиті в даному акті по: ст. 79, 95, 115 КЗпП України, ст. З, 24, 33 ЗУ «Про оплату праці», ст. 10, 21 ЗУ «Про відпустки», ЗУ «Про вьесен ж змін до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» № 491-IV від 06.02.2003р, Постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003р. №1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення», Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100.
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ ЗАПРОПОНОВАНО:
1 Дотримуватись вимог чинного законодавства про працю.
2. Всебічно проаналізувати причини допущених порушень, вжити необхідні заходи щодо ліквідації виявлених порушень пунктів, зазначених у припису.
З Зр1?е?гтечити розробку та виконання заходів інформаційного характеру,

Головний інспектор        (підпис)        Наг…..(лая)
                   Наг….(лая)

З актом ознайомлена:
Фїзичьш ^ і^ііідіфіїоіець                         _____________К……
м. п
Акт направлено рекомендованім листом» хЕИтанціл В3 № від 200 р.
ДОДАТКИ ДО АКТУ:
ВНЕСЕНО ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ: СКЛАДЕНО ПРИПИС № 12-12-158/0012-0008 від 15.02.2012 р. ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ СКЛАВ, ГОДИН
АКТ СКЛАДЕНИЙ V і ПРИМІРНИКАХ: 1 - АДРЕСАТУ; 1 - ІНСПЕКТОРУ; 1 - ІНСПЕКЦІЇ, 1- СУДУ (прокуратурі суду, органам державної чи місцевої влади, інше)

           А теперь реакция на него:
                                                                                                                                           Додаток  до Акту
                                                                                                                                  перевірки №12………..
                                                                                                                                      від 15.02.2012р.
                               Пояснення та заперечення
     ФОП   К……….   по суті змісту фактів та висновків
         Акту перевірки №12-12 -…..   від  15.02.2012р.

Перше:  Повідомлення №… від 15.02.2012р. на чистому бланку територіальної державної інспекції праці у Луганській області,  в моїй особистій присутності та особистої присутності свідка   ……….. П.П.. ,- державний інспектор Наг….(лая) виписала і сама підписала на наших очах, як   Головний державний інспектор праці. Як з’ясувалось пізніше  цей офіційний  бланк - « не існуючого відомства України» і фальсифіковані  «підстави посилання в ньому на «Положення про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю» затвердженого постановою КМУ №50 від 18.01.2003р.- не діючою,   яка скасоване майже рік тому.
Посадове посвідчення державним інспектором не пред’являлось, але  на мою вимогу,  в «Журнале регистрации проверок»  нею особисто був зроблений запис з фіксацією дати видачі Повідомлення від 15.02.2012р. та зроблено посилання на службове посвідчення.   
            Вищенаведені факти та дії державної посадової особи Наг….(лої). не відповідають вимогам законів і Конституції України та присяги державного службовця і є не зовсім коректними з правової точки зору.
Друге:  Мої  заперечення по змісту Акту перевірки від 15.02.2012р.:
( який був наданий мені -17.02.2012р. для ознайомлення(протягом   перевірки інспектором при ознайомленні з наданими в повному обсязі запитуваних документів,  перезнятих на ксероксі в її присутності  копіях договорів, відомостей і т.д. , - жодного зауваження головного  інспектора  - мені  не надавалось. Це може підтвердити присутній ввесь час при перевірці документації Свідок…...)   
            П.1).  в тексті інспектором вказано: «на момент перевірки…. здійснює прийом та звільняє працівників» - фактично це не відповідає дійсності і є – фальсифікацією.(з точки зору  ст. 366 ККУ).  Наймані працівники: А……….. працює -  з 1999р.; П…... та О…… і К….І.  - з 2002р., - працюють продавцями в ФОП К…....Всього – 4 люд.
            П.2).   державним головним інспектором Нагорною Н.С. фальсифіковані дані в абз.2
«про отримання інформації з Рубіжанського центру зайнятості» - фактично копії трудових договорів  на вимогу інспектора, надані мною.(це також на мою думку,  підробка офіційного документу, яким є Акт перевірки і оцінюється тією ж   ст.366 ККУ)
              П.3).  по змісту речення вказаних фактів  в абз.1,-  заперечують на протилежне   тим же самим фактам в реченні - абз.2 . В результаті таких маніпуляцій, - на мій погляд, протиправно зроблені  висновки державного інспектора,  які   не відповідають дійсності і є суцільною брехнею і підробкою офіційного документу( та ж сама ст.366 ККУ). Фактично і реально  зарплата найманих працівників, -  не є меншою за мінімальну і не погіршує стан працівників,згідно діючого законодавства. 
              П.4).  головним інспектором Н……лою  - фальсифіковані дані про фактичний стан з  виплатою  зарплати  ФОП К,,,,,.., - з порушенням ст.115 КЗпП,  ст.24 ЗУ «Про оплату праці». Фактично і реально за всі 12 місяців (наведених в Акті перевірки)
жодного порушення по строкам не було і повністю відповідає вимогам  законів України.       
              Дослівно з листа –відповіді від 09.12.2010р. №912/13/155-10  за підписом директора Департаменту Мінсоцполітики  О.Товстенко:  «Відповідно до Закону України від 23.09.2010 р. N 2559-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати" заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.  Розмір заробітної плати за першу половину місяця має бути не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.  Першою половиною місяця вважається 15 календарних днів.  Отже, заробітна плата за першу половину місяця (15 календарних днів) має виплачуватись в період з 16 по 22 число,  а за другу - з 1 по 7 число.
        Висновок головного інспектора Наг……лої. : «Таким чином, порушення носить систематичний характер» - 100% фальсифікація і є підробкою офіційного документу Акту перевірки - посадовою особою ,  державним службовцем головним інспектором Наг…..(лою).  при виконанні своїх повноважень. (з точки зору ст.366 КК України).
                П.5).   інспектором фальсифіковано  дані в  абз.2: «Підстави для нарахування індексації були з липня по жовтень 2011р., … і далі посилання на статті законів».
На мій погляд, це безграмотний висновок,  некваліфікованої людини  і є  дурницею.
По – перше: фактично  інфляція в липні 2011р.- 98,7%; серпні-99,6%; вересні-100,1%.( перерахування робиться по закону при інфляції понад -101%).
По-друге: зарплата у ФОП К…….. для продавців підвищувалась з 01.04.2011р. до 970грн.(при прожитковому мінімуму на той час для А…. і Л….. – 764грн., для Т….та І… - 960грн.), а також підвищувалася з 01.10.2011р.(згідно законодавству України).
Підстави головного інспектора – надумані , не відповідають дійсності  і є  грубою, черговою  фальсифікацією офіційного документу Акту перевірки від 15.02.12р.
                  П.7). П.8).  Графік відпусток для продавців у ФОП К……..(так традиційно склалося) щорічно складається на підставі усних побажань продавців і звичайно доведений до них, не є таємницею ні для кого, відпускні видаються як і зарплата за 2рази, згідно їхнім побажанням(«для стабилизации расхода семейного бюджета»)  зафіксованих  протоколом зборів в грудні 2….р. Ця практика буде змінена з 2012р. згідно закону з застосуванням  одноразової  видачею відпускних.
                   П.8.1). чергова фальсифікація і фантазії головного інспектора Наг…... на тему в розрізі вимог ст. 366 ККУ.   Підтвердженням вищенаведеному є лист від 09.12.2011р. №1105/13/81-1 за підписом директору Департаменту Мінсоцполітики О. Товстенко дослівно: «При цьому слід враховувати, що за час відпустки за працівником має зберігатися як місце роботи, так і середня заробітна плата, яка розраховується відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 (далі - Порядок).
Пунктом 2 Порядку визначено, що обчислення середньої заробітної плати у цих випадках провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.»
Фактично у ФОП К….. продавцям  відпускні нараховуються по зарплаті останнього місяця перед  відпусткою, яка є аж ніяк не меншою  середньомісячної.(4 рази підвищеною за рік згідно законодавства України про мінімальну зарплату).
                        П.10).  чергова фальсифікація і «своє особисте бачення»  законів України державним головним інспектором Наг….(лої).(в розрізі вимог ст.366 ККУ).
Відсутні в ст. 21 КЗпП  вимоги вказані  в Акті інспектором : «Тому роботодавець - підприємець повинен попередньо розробити правила внутрішнього трудового розпорядку».   Такого  словосполучення – зовсім нема у ст.21 КЗпП.
                    П.12). П.13). Вказані дані в цих пунктах Акту від 15.02.2012р. – фактично не перевірялись і не запитувались інспектором Наг….(лою) . Це є фактично заготовлений «штамп» для подібних актів з практики головного інспектора Наг…..(лої)
                Чергова передостання фальсифікація головного інспектора Наг….(лої)...
про «проведення бесіди по практичному вживанню законодавства про працю» в ході перевірки – фактично    не проводилось !  .

                Останній абзац Акту(після п.13)  «Вищезазначені порушенні,  виявлені та відбиті в даному акті….з переліком статей законів» - є  повною фальсифікацією  з оцінки фактичного стану по дотриманню законодавства про працю у ФОП К……. за період з 01.01.2011р по 01.01.2012р.
       За результатами перевірки ФОП К……... заплановано:
1). Провести збори персоналу -20.02.2012р. з розглядом результатів Акту перевірки від 15.02.2012р.  головним інспектором Наг….(лої )…. - стану дотримання законодавства про працю за період з 01.01.11р.по 01.01.12р. з запропонуванням розгляду наступних питань:
а). Ознайомлення з строками перегляду  мінімальної зарплати в 2012р. , згідно  законодавству, у з в’язку з цим вирішення питання необхідності в подальшому  складання додаткових угод до трудових договорів,  ознайомлення з графіком відпусток на 2012р., перегляду практики одноразового отримання щорічних відпускних ;
б). Довести до відома найманих працівників, щодо факту зібрання, використання, обробку головним інспектором Наг….(лою)...  їх персональних даних(П.І.Б., рік народження, адреси, паспортні дані, іден.коди, місце роботи, зарплата, і т.і.)  з договорів(надані копії на її вимогу), відомостей та інших документів – без відома і письмової згоди ні від К……. ні від жодного продавця А…..К… .П….,Т…. . Всі ці дані фігурують в Акті №12- від 15.02.12р., Приписі №12-……….. від 15.02.12р., Протоколі про акдмінпорушення №12-………. від 15.02.12р.. Все це складено в 4-х екземплярах, в невідомому комп’ютері  головного інспектора Наг….(лої) ., як зазначено в Акті з передачею інспекції, суду, можливо органам державної і місцевої влади, іншим.
Все це є порушенням ЗУ «Про захист персональних даних».
2). Вважаючи, на мою думку недотримання Конституції і законів України, присяги державним службовцем – головним інспектором Наг…..(лою)., її протиправну бездіяльність  звернутись до Луганського окружного адміністративного суду з позовом
по недостовірності фактів в Акті перевірки №12-……… від 15.02.12р та Приписі №12…..  від 15.02.12р. 
  3). Вважаючи, на мою думку,  штучне створення фактів порушень в Акті перевірки від 15.02.12р. головним інспектором Наг…..)лою)., процесуальних порушень оформлення перевірки, порушень вимог ЗУ «Про захист персональних даних» звернутись письмово
В Держслужбу з дерегуляції та розвитку підприємництва (М. Бродський) ,  Держслужбу України з питань захисту персональних даних та Антикорупційні органи України.
        18.02.2012р.                 
                                                  ФО-П   К.    ________ К…………..   
          В додатку:  особлива думка найманих працівників – продавців А.. К….Т….. О,…..,
– на 1-й сторінці  від 20.02.2012р.

Особое мнение продавцов ФЛП  К ………
                         по Акту проверки от 15.02.2012г.

  Подтверждаем несоответствие фактов  по Акту от 15.02.12г.: 
1) -  у нас 100% - осведомленность:  по текущей зарплате по году в разрезе минимальной, а не по трудовым договорам на момент заключения;  по графикам отпусков и получении отпускных в 2 приема;
2) – у нас нет неясностей с выполнением своих обязанностей и нет необходимости в каких-то правилах  внутреннего трудового распорядка;
3) Подтверждаем факт отсутствие  нашего согласия на сбор, обработку, тиражирования и использования персональних даннях  каждого из нас – главным инспектором Наг……ой . в таком объеме , не известно для кого, где будут использованы,  кем, в каком месте и с какой целью.
Мы категорически против таких методов работы государственных должностных лиц – инспекторов как Наг……я.,  судя по ее написанным результатам проверки и качеству Акта от 15.02.2012г..
Мы категорически против  использования вопреки запрета по закону  проверяющими органами  неизвестно кем, зачем и с какой целью в таком объеме  персональних даннях о каждом из нас.
Да, мы на своей шкуре  ощущаем ежедневно спад уровня жизни, мы видим
что за последние 2-3 года более чем в 2раза снизился уровень продажи товаров   у нас из-за снижения покупательской способности населения.
Да мы еле  выживаем, потому что торговля наша не стабильная  из-за сезонности и низкой покупательной способности . Но Вы госинспектора под видом защиты наших, наемных работников,  интересов – сгущаете краски в Актах проверки, искажаете истину, создаете видимость злостных нарушений и только с одной целью – для поборов, а не для нашей защиты.Ни один из Вас ни разу по человечески  не разговаривал с нами и не обсуждал эти проблемы. Вы всех меряете под одну гребенку, что завод что частных предпринимателей и вроде бы все по закону. Вы способствуете сокращению рабочих мест, росту безработице и обнищанию народа своей неразумной, корупционной, показушной  деятельностью.
    Принято единогласно -20.02.2012г.на нашем собрании  в чем и подписываемся:
                                   _______ А……….
                                   _______  Б…………
                                  ________ В………
                                    _______ Г……….                                     
  И последнее информация на выполнение:
                                                                                                                                           Головному державному   
                                                                                                                                            Інспектору праці   
                                                                                                                                            Наг  …ій.
                                                                                                                                            -------------------------------   
                                                                                                                                           м. …..вул.Р……. 6-21
                                                                                                                                               
                                Інформація про виконання
     ФОП  К……...  Припису  №12……….   від  15.02.2012р.
               
     Надаю інформацію про реакцію і виконанню Припису  №12-………   від  15.02.2012р. з урахуванням своєї точки зору стосовно змісту встановлених Вами фактів та висновків викладених в вищезазначеному приписі.
  Мої заперечення і незгода по наступним пунктам :
            П.1   по змісту речення вказаних фактів  в абз.1,-  заперечують на протилежне   тим же самим фактам в реченні - абз.2 . На мою думку цей плюралізм в одній голові  з точки зору  лікарів  в таких випадках, вони   ставлять діагноз – «шизофренія».
В результаті таких маніпуляцій, - на мій погляд, протиправно зроблені  висновки Наг……ої як державного інспектора,  -   не відповідають дійсності і є суцільною брехнею і підробкою офіційного документу( що відповідають вимогам ст.366 ККУ). Фактично і реально  зарплата найманих працівників, -  не є меншою за мінімальну і не погіршує стан працівників, згідно діючого законодавства.  ТОМУ ВИКОНУВАТИ МЕНІ – НЕМА ЩО.
              П.2.  головним інспектором Нагорною Н.С. - фальсифіковані дані про фактичний стан з  виплатою  зарплати  ФОП К……………, - з порушенням ст.115 КЗпП,  ст.24 ЗУ «Про оплату праці». Фактично і реально за всі 12 місяців (наведених в Приписі від 15.02.12)
жодного порушення по строкам не було і повністю відповідає вимогам  законів України.       
              Дослівно з листа –відповіді від 09.12.2010р. №912/13/155-10  за підписом директора Департаменту Мінсоцполітики  О.Товстенко:  «Відповідно до Закону України від 23.09.2010 р. N 2559-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати" заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.  Розмір заробітної плати за першу половину місяця має бути не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.  Першою половиною місяця вважається 15 календарних днів.  Отже, заробітна плата за першу половину місяця (15 календарних днів) має виплачуватись в період з 16 по 22 число,  а за другу - з 1 по 7 число.
        Висновок головного інспектора На…….ої . : «Таким чином, порушення носить систематичний характер» - 100% фальсифікація і є підробкою офіційного документу – ПРИПИСУ  посадовою особою ,  державним службовцем головним інспектором  при виконанні своїх повноважень. (з точки зору ст.366 КК України).
ФАЛЬСИФІКАЦІЇ  В ПРИПИСІ  ВИКОНАННЮ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ  З ТОЧКИ ЗОРУ ЗДОРОВОГО ГЛУЗДУ І ЗАКОНІВ УКРАЇНИ.
                П.3.   інспектором фальсифіковано  дані в  абз.2: «Підстави для нарахування індексації були з липня по жовтень 2011р., … і далі посилання на статті законів».
На мій погляд, це безграмотний висновок,  некваліфікованої людини  і є  дурницею.
По – перше: фактично  інфляція в липні 2011р.- 98,7%; серпні-99,6%; вересні-100,1%.( перерахування робиться по закону при інфляції понад -101%).
По-друге: зарплата у ФОП К…….. для продавців підвищувалась з 01.04.2011р. до 970грн.(при прожитковому мінімуму на той час для А……. і………….. – 764грн., для……і - 960грн.), а також підвищувалася з 01.10.2011р.(згідно законодавству України).
Підстави головного інспектора – надумані , не відповідають дійсності  і є  грубою, черговою  фальсифікацією офіційного документу Припису №12-…. від 15.02.12р. ПІДСТАВ  ДЛЯ ВИКОНАННЯ НЕ ВБАЧАЄТЬСЯ.
                  П.4. .  Графік відпусток для продавців у ФОП К…….(так традиційно склалося) щорічно складається на підставі усних побажань продавців і звичайно доведений до них під роспис, не є таємницею ні для кого.   ВИКОНУВАТИ НІЧОГО.
                  П.5. в 20011р., згідно  відпускні видавалися як і зарплата за 2рази, згідно їхнім побажанням(«для стабилизации расхода семейного бюджета»)  зафіксованих  протоколом зборів в грудні 2…..р. (цей протокол інспектором не запитувався). Рішенням зборів трудового колективу від 20.02.2012р. ця практика змінена і надалі будуть відпускні виплачуватись за один раз. КОПІЯ ПРОТОКОЛУ ЗБОРІВ ВІД   20.02.12р , ЯК  І  «ОСОБОЕ МНЕНИЕ ПРОДАВЦОВ _- _ ДОДАЄТЬСЯ.
                   П.6. чергова фальсифікація і фантазії головного інспектора Наг…..(лою). на тему в розрізі вимог ст. 366 ККУ.   Підтвердженням вищенаведеному є лист від 09.12.2011р. №1105/13/81-1 за підписом директору Департаменту Мінсоцполітики О. Товстенко дослівно: «При цьому слід враховувати, що за час відпустки за працівником має зберігатися як місце роботи, так і середня заробітна плата, яка розраховується відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 (далі - Порядок).
Пунктом 2 Порядку визначено, що обчислення середньої заробітної плати у цих випадках провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.»
Фактично у ФОП  К..... продавцям  відпускні нараховуються по зарплаті останнього місяця перед  відпусткою, яка є аж ніяк не меншою  середньомісячної.(4 рази підвищеною за рік згідно законодавства України про мінімальну зарплату).
        ЯКЩО  ВИКОНУВАТИ ЦЕЙ ПУНКТ ПРИПИСУ ІНСПЕКТОРА, ТО ВІН  ТІЛЬКИ ПОГІРШИТЬ УМОВИ  ПРАЦІ  ПРОДАВЦІВ,  ЗМЕНШИТЬ РІВЕНЬ ВИПЛАТ, НА ЩО Я НЕ ПОГОДЖУЮСЬ.                   
        20.02.2012р.                 
                                                  ФО-П   К…….    ________  К…………     
          В додатку: 
1).  Копія протоколу зборів трудового колективу від 20.02.12р.– 1арк.
2). Особлива думка по Акту перевірки від 15.02.12р.найманих працівників – продавців А..О…Т…К...   від 20.02.2012р. та Копія витягу з Держреєстру юр. та фіз..осіб(Луг.відділення) – 1арк.

0

3

Обращайтесь в суд однозначно , что бы государственному главному инспектору Нагорной Н.С. и ей подобным не казалось , что они в рай попали!
Выиграв подавайте на моральный (какая там у Вас выручка за день ?) Будем молчать - так и будут сидеть та "шее".
Пойдите в исполнительный комитет г. Рубежного к государственному регистратору и сделайте официальный , соответствующий стандартному шаблону , запрос (Шаповалова выдаст чистый бланк шаблона). Укажите в нём название организации , которая осуществляла "наезд" . Получите ответ , который , я думаю , Вас удивит !
Да что я вам поясняю ? Вы в исполкоме лучше кого либо ориентируетесь  :D

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » Форум громады г.Рубежное -"ГРААЛЬ"- ГРАжданская АЛЬтернатива » Проверки и как с ними бороться » Что необходимо знать предпринимателям про проверки