ПОЯСНЕННЯ МОТИВІВ ПОДАТННЯ
ДОПОВНЕННЯ   ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ платника єдиного податку -фізичної особи -підприємця  ЗА 1 КВАРТАЛ      2012   року  встановленої наказом  Міністерства фінансів   України №1688 від 21.12.2011 року     відповідно до   пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України   ПЛАТНИКА ЄДИНОГО    ПОДАТКУ – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ  за Указом  Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва“, які є невід,ємною частиною ДОПОВНЕННЯ   ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ платника єдиного податку -фізичної особи -підприємця  ЗА 1 КВАРТАЛ      2012   року  встановленої наказом  Міністерства фінансів   України №1688 від 21.12.2011 року    .
   Я, ФОП ________________________________________________________________________, платник єдиного податку, згідно Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва“, тому що: Пунктом 4.1.9 статті 4. Податкового кодексу України  встановлені основні засади податкового законодавства України, а саме: стабільність - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.
   Поняття бюджетного періоду визначено п.1 ст.2 Бюджетного кодексу України, як таке, що становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.
   Новий закон України № 4014 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності прийнятий 04.11.2011р. та оприлюднений у офіційному засобі масової інформації Голос України №221 від  24.11.2011 та відповідно пункту 1 Розділу XIX         Прикінцевих положень , Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, таким чином на момент оприлюднення 24.11.2011р. був бюджетний 2011 рік і  якщо рахувати, що з дня 24.11.2011р. не пізніше ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року цей закон може бути виключно з 01.01.2013р., тому такі норми набирають чинності з початку нового бюджетного року  з 01.01.2013р. відповідно до 4.1.9 статті 4. Податкового кодексу України .
   Що  стосується пункту 1 розділу II. Прикінцеві та перехідні положення,  в якому вказано момент набрання чинності 01.01.2012р. Закону №4014 ,то цією нормою вносяться зміни до інших законів України про оподаткування з 01.01.2012р. і так як вони не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти ці нові правила та ставки, то новим бюджетним періодом для цих змін є також найближчий бюджетний рік, який починається з 01.01.2013р. відповідно до п. 4.1.9 статті 4. Податкового кодексу України і так само з 01.01.2013  набирає чинності  Закон №4014 відповідно до Бюджетного кодексу України п.3 статті 27, яким також встановлено, що «Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим».
   Закон №4014  набирає чинності з 01.01.2013р. відповідно до норм двох законодавчих актів : пункту 4.1.9 статті 4. Податкового кодексу України та пункту 3 статті 27 Бюджетного кодексу України .
  Тому у мною  ,як платником податків   відповідно до діючого законодавства України з 01.01.2012р. і до 31.12.2012 р.  прийнято рішення залишатися платниками єдиного податку відповідно до норм Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва“, який прийнятий Президентом України на підставі пункту 4 Розділу XV «Перехідних положень» Конституції України та має силу закону і діє до набрання чинності законом, прийнятим Верховною Радою України з цих питань .  А так як закон України № 4014 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності прийнятий 04.11.2011р. то відповідно до норм пункту 4.1.9 статті 4. Податкового кодексу України може набрати чинності  тільки з 01.01.2013р. та пункту п.1 ст.2 і ст.3 статті 27 Бюджетного кодексу України зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки і податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.
           І таким чином норми Закону України № 4014 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності вступають у законну силу з 01.01.2013року.
          Відповідно до норм підпункту 4.1.4. пункту 4.1 ст.4 Податкового кодексу України , щодо платника податку діє “презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючи органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу”.
             На користь, платника  єдиного податку з підприємницької діяльності фізичних осіб за нормами  Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва “про те ,що за  Законом України №4014  у мене ,як платника податків  виникає обов'язок  з 01.01.2013 року переходити на нову   спрощену систему  оподаткування за законом №4014 , говорять дві норми законодавства України: пункт 4.1.9 статті 4. Податкового кодексу України та пункту 3 статті 27 Бюджетного кодексу України , а на користь представників державної податкової інспекції, що вони мають право застосувати до платника податків норми закону України № 4014 у 2012 році , говорить одна норма пункту 1 Розділу XIX. Прикінцевих та перехідних положень Закону України №4014, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, то платник податків має право на застосування до нього норм 4.1.4. пункту 4.1 ст.4 Податкового кодексу України про презумпцію правомірності прийнятого саме платником податків рішення , про залишення платником єдиного податку з підприємницької діяльності фізичних осіб за нормами  Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва“.
   Так само і з нормами п.4 II. Прикінцевих та перехідних положення Закон від 04.11.2011 № 4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України», яким встановлено  для мене як платника податків обов'язок перейти за нормами закону №4014 з 01.01.2012 р. на нову спрощену систему оподаткування та встановлено   ,що
4. Установити, що рішення відповідних сільських, селищних, міських рад про встановлення ставок єдиного податку, прийняті на виконання цього Закону, застосовуються, як виняток із положень підпункту 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 цього Кодексу, з 1 січня 2012 року”.
В пункті.12.3.4 Податкового Кодексу України встановлено інші норми
  “12.3.4. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.».
    Отже  я скористався   своїм правом  і прийняв  рішення у 2012 році у повному обсязі  користуватись нормами  Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва“ .
     Тому  , я як платник єдиного податку за  нормами  підпункту 4.1.4. пункту 4.1 ст.4 Податкового кодексу України  користуючись своїм правом  “презумпції правомірності рішень платника податку”   прийняв  рішення  працювати ще цілий 2012 рік за Указом  Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва “ до 01.01.2013 року  набрання чинності  Законом  України №4014 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності прийнятий 04.11.2011р.і як слідство вступу  для мене як платника податків  обов'язку застосовувати норми закону №4014 починаючи з 01.01.2013 року  за пунктом 4.1.9 статті 4. Податкового кодексу України та пункту 3 статті 27 Бюджетного кодексу України   ,який  тільки з 01.01.2013 року може змінити для мене обов'язок працювати не за   нормами  Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва “ за частиною  4 Розділу XV «Перехідних положень» Конституції України  , а за нормами закону №4014 .
    Відповідно до того ,що для платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця згідно Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва“ Податковим кодексом України  не передбачено подання звітності , тому вимушений подати  Декларацію  ДОПОВНЕННЯ 
ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ЗА 1 КВАРТАЛ      2012   року   (  З ПОЯСНЕННЯМИ  МОТИВІВ  ЙОГО ПОДАННЯ  відповідно до   пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України  )
   Враховуючи все це,  я ФОП _________________________подаю Податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця згідно Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва“ з доповненням до такої  декларації,  які складені   за   довільною  формою,  що  вважаються  невід'ємною частиною  податкової  декларації  з поясненням мотивів  подання  таких доповнень відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України:
«Стаття 46. Податкова декларація (розрахунок)                                                                                                         46.4. Якщо  платник  податків  вважає,  що  форма  податкової декларації,  визначена центральним контролюючим органом,  збільшує або  зменшує  його  податкові зобов'язання,  всупереч нормам цього Кодексу з такого податку чи збору,  він має  право  зазначити  цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.
     У разі  необхідності  платник  податків  може  подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої  декларації,  які складені   за   довільною  формою,  що  вважатиметься невід'ємною частиною  податкової  декларації.  Таке  доповнення  подається   з поясненням мотивів його подання».
   А також повідомляю, що керуючись нормами Податкового кодексу  України ДПІ у  м. ___________________  зобов,язана прийняти  податковою декларацією  з доповненням до такої  декларації,  які складені   за   довільною  формою,  що  вважаються  невід'ємною частиною  податкової  декларації  з поясненням мотивів  подання  таких доповнень так як  передбачено    статтею  49 ПК України , а саме:                                                                                           
49.8. Прийняття податкової  декларації  є  обов'язком  органу державної   податкової   служби.   Під  час  прийняття  податкової декларації уповноважена посадова особа органу державної податкової
служби,  в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів,  передбачених  пунктами  48.3  та 48.4 статті 48 цього Кодексу.  Інші  показники,  зазначені  в   податковій   декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.
     49.9. За  умови  дотримання  платником  податків  вимог  цієї статті посадова особа органу державної податкової служби,  в якому перебуває  на  обліку платник податків,  зобов'язана зареєструвати податкову  декларацію  платника  датою  її  фактичного   отримання органом державної податкової служби.
     За умови  дотримання  вимог,  встановлених  статтями  48 і 49 цього  Кодексу  податкова  декларація,  надана  платником,   також вважається прийнятою:
     49.9.1. за  наявності  на  всіх  аркушах,  з яких складається податкова декларація та,  за бажанням  платника  податків,  на  її копії,  відмітки (штампу) органу державної податкової служби, яким отримана податкова декларація,  із зазначенням дати її  отримання, або  квитанції  про  отримання  податкової  декларації  у  разі її подання засобами електронного зв'язку,  або поштового повідомлення з  відміткою  про  вручення органу державної податкової служби,  у
разі надсилання податкової декларації поштою;
     49.9.2. у разі,  якщо орган державної  податкової  служби  із дотриманням  вимог  пункту  49.11  цієї  статті  не надає платнику податків  повідомлення  про   відмову   у   прийнятті   податкової
декларації  або  у випадках,  визначених цим пунктом,  не надсилає його платнику податків у встановлений цією статтею строк.
     49.10. Відмова посадової особи  органу  державної  податкової служби  прийняти  податкову  декларацію  з  будь-яких  причин,  не визначених цією статтею,  у  тому  числі  висунення  будь-яких  не визначених цією статтею передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну  показників  такої  податкової  декларації,  зменшення   або скасування   від'ємного   значення   об'єктів  оподаткування,  сум бюджетних   відшкодувань,   незаконного   збільшення    податкових
зобов'язань тощо) забороняється.
     49.11. У  разі подання платником податків до органу державної податкової служби податкової декларації,  заповненої з  порушенням вимог  пунктів  48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу,  такий орган державної податкової служби зобов'язаний  надати  такому  платнику податків  письмове  повідомлення  про  відмову  у  прийнятті  його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови:
     49.11.1. у  разі  отримання  такої   податкової   декларації, надісланої  поштою  або засобами електронного зв'язку,  - протягом п'яти робочих днів з дня її отримання;
     49.11.2. у  разі  отримання   такої   податкової   декларації особисто  від  платника  податку  або його представника - протягом трьох робочих днів з дня її отримання.
     49.12. У разі отримання відмови органу  державної  податкової служби  у  прийнятті  податкової  декларації  платник податків має право:
     49.12.1. подати податкову декларацію та сплатити штраф у разі порушення строку її подання;
     49.12.2. оскаржити рішення органу державної податкової служби у порядку, передбаченому статтею 56 цього Кодексу.
     49.13. У разі якщо  в  установленому  законодавством  порядку буде  встановлено  факт  неправомірної  відмови  органом державної податкової  служби  (посадовою  особою)  у  прийнятті   податкової декларації,  остання  вважається  прийнятою  у  день її фактичного отримання органом державної податкової служби.
     49.14. За кожною  заявою  платника  податків  щодо  порушення посадовою  особою органу державної податкової служби цієї статті в обов'язковому   порядку   проводиться    службове розслідування відповідно до закону.
     За результатами  такого  розслідування  винна  посадова особа органу    державної    податкової    служби    притягується     до відповідальності відповідно до закону.
    Тому подаю за 1 квартал 2012 року  Податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця встановлену наказом  Міністерства фінансів   України №1688 від 21.12.2011 року з  ДОПОВНЕННЯМ    ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ  платника єдиного податку -фізичної особи -підприємця  ЗА 1 КВАРТАЛ      2012   року  встановленої наказом  Міністерства фінансів   України №1688 від 21.12.2011 року     відповідно до   пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України   ПЛАТНИКА ЄДИНОГО    ПОДАТКУ – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ  за Указом  Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва“ та  ПОЯСНЕННЯМ  МОТИВІВ ПОДАТННЯ  ДОПОВНЕННЯ   ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ платника єдиного податку -фізичної особи -підприємця  ЗА 1 КВАРТАЛ      2012   року  встановленої наказом  Міністерства фінансів   України №1688 від 21.12.2011 року     відповідно до   пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України   ПЛАТНИКА ЄДИНОГО    ПОДАТКУ – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ  за Указом  Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва“ , які є невід,ємною частиною ДОПОВНЕННЯ   ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ платника єдиного податку -фізичної особи -підприємця  ЗА 1 КВАРТАЛ      2012   року  встановленої наказом  Міністерства фінансів   України №1688 від 21.12.2011 року   .

“____”___________  2012 р                                                                                  ___________